Skip to content ↓

Y11 GCSE Exams 2024

Dear Parent/Carer

The summer GCSE/BTEC exam season begins on Thursday 9 May 2024 and this is the start of a very critical time in your child’s education and future. This letter and the enclosed documents are extremely important so please read them carefully.

The timetable attached (https://bit.ly/49YRkAQ) is the full summer timetable for all subjects. There will be subjects on here that your child does not study. Students have received a personalised copy of their timetable, along with another copy of our exam’s handbook and JCQ documentation they must read and understand. This information is also available on the school website (https://www.leeds.coopacademies.co.uk/exams).

It is strongly advised that the timetable is displayed in a prominent place and that you familiarise yourself with the dates and times of the exams.

Morning exams start at 9am and afternoon exams start at 1.30pm, unless otherwise informed. Please ensure that your child arrives in school on time at 8.25am, and ready for the exams. Late attendance to an exam may result in disqualification.

Students must be present for all exams. We are not able to reschedule any exams as these are set nationally by the exam boards.

If, during the examination period, they are unable to attend for any exam session(s), please let the school know immediately with the reason. If non-attendance is due to illness, then medical evidence is required. Only with sufficient medical evidence will the exam board consider special provision when awarding a grade.

Exam Contingency Days

A contingency date is a day specifically set aside, should sustained national or local disruption arise during the summer 2024 examination series. If disruption happens, the GCSE and/or BTEC examinations would be taken either for the first time or again on that day. The contingency dates for this year are timetabled for the afternoons of the 6th and 13th June as well as the day of 26th June 2024. Your child must be available up to and including this date.

Should you have any queries, questions or concerns, please do not hesitate to contact me on the number below.

Yours sincerely,

Samantha Walker 

Examinations Officer


Dragă părinte/îngrijitor

Sezonul de vară de examene GCSE/BTEC începe joi, 9 mai 2024, iar acesta este începutul unui moment foarte critic în educația și viitorul copilului dumneavoastră. Această scrisoare și documentele anexate sunt extrem de importante, așa că vă rugăm să le citiți cu atenție.

Orarul atașat este orarul complet de vară pentru toate disciplinele. Vor fi subiecte aici pe care copilul dumneavoastră nu le studiază. Studenții au primit o copie personalizată a orarului lor, împreună cu o altă copie a manualului examenului nostru și a documentației JCQ pe care trebuie să o citească și să înțeleagă. Aceste informații sunt disponibile și pe site-ul școlii.

Se recomandă insistent ca orarul să fie afișat într-un loc vizibil în casa și să vă familiarizați cu datele și orele examenelor.

Examenele de dimineață încep la ora 9, iar examenele de după-amiază încep la ora 13:30, cu excepția cazului în care va vom informa diferit. Vă rugăm să vă asigurați că copilul dumneavoastră sosește la timp la ora 8.25 dimineața la școală și este pregătit pentru examene. Întârzierea la examen poate duce la descalificare.

Elevii trebuie să fie prezenți la toate examenele. Nu putem reprograma niciun examen, deoarece acestea sunt stabilite la nivel național de comisiile de examen.

Dacă, în timpul perioadei de examen, aceștia nu pot participa la vreo sesiune de examene, vă rugăm să anunțați imediat școala cu motivul. Dacă neprezentarea se datorează unei boli, atunci este necesară dovada medicală.

Doar cu dovezi medicale suficiente, comisia de examen va lua în considerare prevederi speciale atunci când acordă o notă. Zilele de Contingence ale examenului

O dată de urgență este o zi special rezervată, în cazul în care apar perturbări susținute la nivel național sau local în timpul seriei de examene din vară anului 2024. Dacă se produce o întrerupere, examinările GCSE și/sau BTEC vor fi luate fie pentru prima dată, fie din nou în acea zi. Datele de urgență pentru acest an sunt programate pentru după-amiezele de 6 și 13 iunie, precum și pentru ziua de 26 iunie 2024. Copilul dumneavoastră trebuie să fie disponibil până la această dată inclusiv.

Dacă aveți întrebări, întrebări sau nelămuriri, nu ezitați să mă contactați la numărul de mai jos.

Cu stimă,

Samantha Walker

Ofițer de examene